Ruud van Koningsbrugge

 

Ruud van Koningsbrugge is van 1980 tot 2019 werkzaam geweeest als docent creatieve vorming en techniek in het basis- en speciaal voortgezet onderwijs. Naast deze ondewijscarriere heeft de vervaardiging van eigen kunst collecties een grote rol gespeeld. Deze site toont een overzicht van zijn werkstukken door de jaren heen. Hieronder een min of meer chronologisch overzicht van gebruikte technieken en bijbehorende links naar afbeeldingen van het werk. De hoofdstukken lijken hier strikt gescheiden en opeenvolgend. In werkelijkheid overlappen zij elkaar en vaak is hij met diverse technieken naast elkaar bezig. De jaartallen zijn dan ook bij benadering.

Schilderijen  1995-1999
" Op een gegeven moment ontstond het idee om een echte collectie eigen kunstwerken op te bouwen, die geëxposeerd kon worden. Directe inspiratiebron waren rotsschilderingen, gehavende fresco's en uit scherven samengestelde archeologische vondsten. Ik schilder vaak op gebroken platen stucwerk. Dit gaf een aantrekkelijk gevoel van tijd, ouderdom en verval, vergelijkbaar aan de inspiratiebronnen"

Muurschilderingen 1991-1994
"De stap van schilderen op brokken stucwerk naar schilderen op muren was voor de hand liggend. Bijkomend voordeel is dat het schilderij geen plaatje op een wand meer is, maar als trompe-l’oeil  de wand kan laten verdwijnen. Vaak buiten in opdracht uitgevoerd bij kennissen in tuin of op de gevel."
 
Keramiek  1993-1997
"Klei bood me de gelegenheid om ( met engobes) beschilderde “stenen” vlakken te vormen en samen te stellen als zelfstandig beeld.  Het vrijstaande beeld boeit me meer dan afbeeldingen op het platte vlak. Maar na verloop van tijd  daagt de techniek me steeds minder uit, en het proces van twee keer bakken en onverwacht resultaat wat er uit de oven komt vind ik niet direct genoeg."

Bronzen beelden  1997
"Een experimenteel uitstapje vanuit de keramiekomgeving, boetseren met was. En dat dan vereeuwigen in brons. Een keer heb ik het proces zelf van A tot Z zelf uitgevoerd. Boeiend, maar niet voor veel herhaling vatbaar. Hoewel brons als resultaat nog steeds mijn absolute voorkeur heeft als materiaal voor een beeld, is de techniek me te complex, te ongezond, te duur en te weinig direct."

 
Fotografie en schilderij 1998-2003
"Een van de meest directe technieken is fotografie, zeker sinds de komst van digitale fotografie. Omdat ik toch al mijn eigen werk fotografeerde leek het voor de hand liggend ook de foto’s zelf als kunstzinnige techniek te gebruiken. Vooral foto’s van verval, oude materialen en afval boeien me, en ik raak geïntrigeerd door de abstracte kwaliteit van detailfoto’s. Door de vlakke foto in te passen in een ruimtelijk object vind ik een aangename combinatie van schilderen, fotografie, tijd en verval, drie-dimensionaliteit en trompe-l’oeil  verrassing."
Binnenband 2002-2010
"Een ongebruikelijk materiaal om kunstzinnig toe te passen. Het gebruik van binnenband kwam in de mode, vooral als toepassing in tassen. Het leek mij leuk om te onderzoeken of ik er vrijstaand beeldend werk mee kon maken. Binnenband vraagt een eigen vormtaal en dat is een uitdaging die me lang boeit. Het is een zoektocht die diverse collecties oplevert."
Het meeste wordt via kunstmarkten verkocht.
       

Plastics 2011-2013
"Naast binnenband ontstaat de interesse voor hergebruik van andere materialen die algemeen als afval gezien worden. Vooral plastic flessen boeien me. De schijnbaar niet functionele vormgeving in ontelbare varianten moet het toch mogelijk maken ook hier beeldend mee te werken."
Ook hier ontstaat een brede collectie, en een manuscript voor een "zo doe je dat zelf boek".

  
Karton 2013-2019
"Ook kartonnen verpakkingen, die met zoveel zorg bedrukt zijn om het product te promoten zijn een uitdaging die in het verlengde ligt van de plastic verpakkingen. Papier is een kosteloos basismateriaal waar ik heel direct mee kan werken. Van grote invloed hierbij is de uitvinding van het lijmpistool die ruimtelijk werk even snel en direct maakt als vlakke collages."
       frame
Handschoenen 2017-2019
"Het viel mij op dat er in de winter tientallen verloren handschoenen op straat liggen. Eerst maakte ik foto's van de vondsten, maar ik ben al snel gestart met het verzamelen van de handschoenen en experimenteren met mogelijke toepassingen. Vaak lijken de handschoenen op straat al op vogels. Ook met band, plastics en karton was ik al heel vaak met vogelvormen bezig dus lag dat qua onderwerp voor de hand".
  
 

terug naar overzicht